Shipping

 

Shipping

Vi har lång erfarenhet av proviantering av fartyg, vi sammarbetar med agenter och hamnar i vårt närområde. Vi erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter med korta ledtider. Vill ni få en offert eller beställa så kontakta oss på 042-322430 eller

e-mail order.angelholm@nogr.se

 

We have extensive experience in ship's supplies, we collaborates with agents and ports in our region. We offer a wide sortimentav quality products with short lead times.
Would you like to get a quote or order, please contact us on +4642322430 or email order.angelholm@nogr.se

 

Sök på hemsidan