Top-Miljö

Miljö & kvalitet

Välkommen i det gröna

Naturens skafferi är fantastiskt med sitt utbud och all variation. Det är viktigt för oss att alltid kunna erbjuda delikatesser och färskvaror från handplockade leverantörer i närområdet. Dels för den goda smakens skull, dels av miljöskäl. Det som finns nära behöver inga långa transporter. Ju kortare transporter, desto bättre för miljön! Dessutom ser vi en snabbt växande efterfrågan på närodlade- och KRAV-märkta produkter. Därför kan du alltid hitta ett brett sortiment av varor inom dessa kategorier.

 

Livsmedelssäkerhetspolicy

· Vi ska för våra kunder vara en flexibel partner som ger service, mervärden, och omtanke. Livsmedelssäkerhet är A och O för oss och det är inte något vi kompromissar med.
· Nordströms ska följa lag och myndighetskrav samt krav för livsmedelssäkerheten som är avtalat med kunder.
· Våra produkter är säkra och utgör inte någon hälsorisk när de används efter föreskrifterna.
· Om det finns en vara som utgör en risk tar vi bort den från sortimentet och ser till att informera alla relevanta kunder om den aktuella risken.
· Med utbildning och träning samt en hög kommunikationsnivå säkras det att alla medarbetare utför deras arbete med fokus på livsmedelssäkerheten.
· Nordströms värderar regelbundet effekten av insatsen på livsmedelssäkerhetsområdet.

 

Vår miljöpolicy

Nordströms är en fullsortimentsgrossist som distribuerar djupfrusna och kylda livsmedel, färskvaror samt kolonialt och konserver till uteätarmarknaden. Huvudmålet för Nordströms är att driva en sund och lönsam verksamhet. Detta skall bl.a. uppnås på ett miljömässigt hänsynsfullt sätt där det tas hänsyn till kunder, leverantörer, medarbetare och det omgivande samhället där det drivs verksamhet. Nordströms miljöpolicy är sammanfattad i följande punkter:

· Uppträda som en ansvarig verksamhet bland annat med minimum att efterleva gällande lagstiftning samt andra bestämmelser som verksamheten har anslutit sig till.
· Kontinuerlig förbättring av miljöaspekterna och förebyggande av förorening.
· Behandla miljöfrågor i en öppen och positiv atmosfär tillsammans med kunder, leverantörer, myndigheter, organisationer, intressenter och lokalområdet.
· Påverka medarbetare genom utbildning och annan motivation för att uppvisa en hög miljömedvetenhet och till att komma med förslag till miljöförbättrande åtgärder.
· Mäta och registrera eventuella miljöbelastningar för att därefter använda resultatet till igångsättande av löpande förbättringar på miljöområdet, och därigenom bl.a. vara med till att begränsa utsläppen av CO2.
· Genom miljöpolicy och miljömålsättningar informera alla relevanta intressenter om verksamhetens miljörelaterade arbeten.

 

Sök på hemsidan